Přestavba mot.vozu 810;M152;M153

na digitální řízení

Postup přestavby:

A varianta - nejstarší

Připojení je pro dekodér bez konektoru s kabely/ vhodný např. Digitrax DZ123, Lenz Silver mini, Gold mini

1/ Motorový vůz položíme na střechu na měkkou podložku. Odehneme ocelové struny a vyjmeme spřáhla.

2/Pojezd na jedné straně u schodů má vybrání. Střed vozu opatrně rozevřeme/imitace krytů motoru/a na straně vybrání pojezdu na schody vyklopíme pojezd z         karoserie.Potom vysuneme pojezd na druhé straně zpoza schůdků.Vše provádíme opatrně hrozí zlomení části karoserie,nebo pojezdu!!

3/Pojezd postavíme na kola. Z plošného spoje odpájíme čtyři diody a přerušíme plošný spoj dle vyobrazení /1/.U novějšího provedení jen dvě diody a dvě drátěné propojky. Popřípadě odpájíme i odrušovací kondenzátor/dle návodu výrobce dekodéru/.

4/Připájíme vodiče od dekodéru na plošný spoj dle obrázku /2/.Označení vodičů barvami použito z návodu fa Tillig.Dekoder připevníme oboustrannou lep.páskou.

Žlutá -vzad a bílá-vpřed značí, že v naznačeném směru svítí čelní osv. žlutě a na opačném konci červeně.

5/Pojezd s karoserii složíme obráceným postupem dle bodů 1a2.

 

Obrázek /1/ úprava plošného spoje:                                                     

 

Obrázek /2/ zapojení dekodéru   

 

 

B varianta - mezi typ

Vlastníte - li model osazený plošným spojem s několika /4-6/propojí, diodami a dle typu i dvěma tlumivkami. Tento plošný spoj NEJDE přímo zapojit na dekodér. Jediná možnost je plošný spoj vypájet a dekodér zapojit místo něho, dle schématu dodaného k dekodéru. Jedná se o výrobky vyrobené  od 9 -12 měsíce 2009 /Vznikla chyba u dodavatele plošného spoje.

 

C varianta - nejnovější typ/bude používán do budoucna/

Model je osazen plošným spojem dle fota. Odlišnost je jen v tom, že jeden je osazen součástkami pro spínání horního reflektoru pomocí pomocných funkcí dekodéru a druhý tohle osazení nemá. Většina dnešních DTP nemá dvě tlumivky/zelený-krémový váleček s proužky/a dva keramické kondenzátory.

POSTUP:

1/ Model rozebereme podle A-varianta bod 1 a 2.

2/ Jestli je na pl.spoji konektor,odpojíme ho, jinak tři vodiče můžeme pro lepší manipulaci odpájet. /nepřehodit!!/

3/ Odpájíme dva vlevo nahoře a dva vpravo umístěné "nulové"odpory/ty černé obdélníčky s 0/dva hnědé obdélníčky jsou kondenzátory, u nich postupovat dle návodu k dekodéru./nemusí být na pl.spoji/. Zelené, nebo krémové "válečky" nejsou odpory, ale tlumivky./někdy taky osazeny nemusí být/

4/ Uprostřed pl.spoje jsou pájecí plošky pro připájení dekodéru,zapojení je tohle:

od shora první označen "I."           - motor

                                                         - motor

                                                         - kolej

                                                         - kolej

                                                         - vnější osv.

                                                         - vnější osv.

Modrý vodič z dekodéru nezapojujeme, nahrazují ho dvě diody na pl.spoji.

V případě zapojení horních světlometů, mínus póly od obou LED /je potřeba mít u ní odpor/se připojí na funkční výstup z dekodéru a plusy se připojí každý zvlášť na plošky označené: "II." a "III.".Po zapnutí funkčního výstupu, svítí jen ten horní reflektor, kde model jede a automaticky se přepne při změně směru jízdy.

Vodiče pájet opatrně, ať nevznikne zkrat.

5/ Dále postupujeme po odzkoušení dle bodu 1,2, ale v obraceném pořadí.

 

Věříme,že popis přestavby je dostačující.

V případě nejasností, nebo jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte.